Ventilatsioonikanali tulepüsivuse tagab sertifitseeritud toote nõuetekohane paigaldus

jaanuar 25, 2024
isover_ultimate_artikkel_a

Selleks, et võimaliku tulekahju korral jääks hoones viibivatele inimestele piisavalt aega evakueerumiseks, on ehitise konstruktsioonidele määratud tulepüsivusnõuded, millest tuleb inimelude säästmiseks lähtuda.

Muuhulgas kehtivad tulepüsivusnõuded ka ventilatsioonikanalitele, sest tüüpiliselt läbivad ventilatsioonitorud tuletõkketsoone ehk on tule leviku piiramisel võtmetähtsusega. Täpsed ventilatsioonikanali tulepüsivusnõuded on määratud hoone projektis.

Nõutud tulepüsivusklass on tähistatud tähtede ja numbrite kombinatsioonina, näiteks EI60, kus:

  • E (terviklikkus) – takistab leegi ja kuumade gaaside läbitungimist tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele
  • I (isolatsioonivõime) – takistab ülemäärase soojuse ülekannet tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele
  • 60 – tähistab nõutavat tulepüsivuse aega minutites

Seega, nõue EI60 näitab, et tulekahju korral peab ventilatsioonikanali terviklikkus ja isolatsioonivõime olema tagatud vähemalt 60 minuti jooksul.

Allikas: Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte (Päästeamet, 2020)

Tuletundlikkus ja tulepüsivus – kaks erinevat mõistet

Vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele standarditele tagab ventilatsioonikanali nõutud tulepüsivusklassi vaid testitud ja sertifitseeritud lahenduse kasutamine. Teisisõnu, tulepüsivusklassi ei saa tuletada ega sarnaste tehniliste näitajate põhjal (näiteks toote paksus, tihedus, tuletundlikkus…) ühelt tootelt teisele üle kanda.

See tähendab, et ka kõrgeima tuletundlikkusklassiga (Euroklass A1) tootel ei ole vaikimisi tõendatud tulepüsivusomadusi! Nimetatud põhjusel ei tohi (ei ole võimalik) kasutada ventilatsioonikanali nõutud tulepüsivusklassi (näiteks EI60) tagamiseks isolatsioonimaterjali, mille tulepüsivusomadused ei ole testitud ja sertifitseeritud. Siinjuures on oluline, et CE-märgi olemasolu ei näita/deklareeri toote tulepüsivusomadusi.

Samuti tuleb meeles pidada, et tuletundlikkuse klass on tootel, tulepüsivusklass aga tootel lahenduse/konstruktsiooni osana – teisisõnu, tulepüsivuse saavutamiseks tuleb järgida konkreetse toote paigaldusjuhiseid.

NB! Tuletundlikkust ei saa konverteerida tulepüsivuseks ja vastupidi!

Mõistete põhimõttelised erinevused:

  • Tuletundlikkus (inglise keeles reaction to fire): toote reaktsioon kokkupuutel tulega (kas ja mis määral aitab kaasa tule levikule)
  • Tulepüsivus (inglise keeles resistance to fire): konstruktsiooni vastupidavus tulele, väljendatakse minutites (näiteks EI60)
Isover Ultimate Protect tulepüsivad võrkmatid ja plaadid

AS Vennad-Dahl laovalikus on saadaval testitud ja sertifitseeritud Isover ULTIMATE™ PROTECT (U Protect) võrkmatid ja plaadid.

Mineraalvillast võrkmatiga U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 isoleeritud ümarate vertikaal- või horisontaalkanalite (ve ho) isolatsiooni paksus eri tulepüsivusklassides välise ja sisemise põlengu (o↔i, o→i või i→o) suhtes ja isolatsiooni nimitihedus vastavalt sertifikaatidele C-4805-09 ja PHA10683B ning vastavalt ETA 18/0691:

Isolatsioonimaterjal

Klass

Isolatsiooni paksus

Nimitihendus

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

EI 15 (ve ho o↔i)

35mm

66kg/m³

EI 30 (ve ho o↔i)

50mm

66kg/m³

EI 60 (ve ho o↔i)

75mm

66kg/m³

EI 90 (ve ho o↔i)

95mm

66kg/m³

EI 120 (ve ho o→i)

100mm

66kg/m³

EI 120 (ve ho i→o)

120mm

66kg/m³

Mineraalvillaplaadiga U Protect Slab 4.0 Alu1 isoleeritud vertikaalsete või horisontaalsete (ve ho) neljakandiliste kanalite isolatsiooni paksus eri tulepüsivusklassides välise ja sisemise põlengu (o↔i) suhtes ja isolatsiooni nimitihedus vastavalt sertifikaatidele C-4805-09 ja PHA10683A ning vastavalt ETA 18/0690:

Isolatsioonimaterjal

Klass

Isolatsiooni paksus

Nimitihendus

U Protect Slab 4.0 Alu1

EI 15 (ho o↔i)

30mm

66kg/m³

EI 15 (ve o↔i)

35mm

66kg/m³

EI 30 (ho o↔i)

40mm

66kg/m³

EI 30 (ve o↔i)

50mm

66kg/m³

EI 60 (ho o↔i)

60mm

66kg/m³

EI 60 (ve o↔i)

80mm

66kg/m³

EI 90 (ho o↔i)

70mm

66kg/m³

EI 90 (ve o↔i)

90mm

66kg/m³

EI 120 (ve ho o↔i)

100mm

66kg/m³

Tähiste selgitused:

  • ve – vertikaalselt paigaldatud ventilatsioonikanal
  • ho – horisontaaltselt paigaldatud ventilatsioonikanal
  • i→o – sisemine põleng (tuli on ventilatsioonikanali sees)
  • o→i – välimine põleng (tuli on ventilatsioonikanalist väljaspool)
  • o↔i – nii sisemine kui ka välimine põleng

Hea teada! Teatud juhtudel on võimalik kasutada neljakandilise ventilatsioonikanali tulepüsivuse tagamiseks ka Isover U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 võrkmatti (vastavalt PHA10683A), maksimaalselt kuni klassini EI60:

Isolatsioonimaterjal

Klass

Isolatsiooni paksus

Nimitihendus

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

EI 15 (ve ho o↔i)

40mm

66kg/m³

EI 30 (ve ho o↔i)

60mm

66kg/m³

EI 60 (ve ho o↔i)

100mm

66kg/m³

Lae täismahus Isover Ultimate Protect toodete vastavusdokumendid alla siit:

NB! Tulepüsivusklassi tagamiseks tuleb alati järgida tootja tootepõhist paigaldusjuhendit.

Lae alla Isover Ultimate paigaldusjuhend.

Soovid lisainfot?