Isikuandmete töötlemise põhimõtted

AS Vennad-Dahl lähtub oma teenuseid pakkudes käesolevatest isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest.

 

ÜLDINE

 • Isikuandmete töötleja on AS Vennad-Dahl (reg.nr.: 10056846; aadress: Peterburi tee 90b, Tallinn)
 • Isikuandmete töötlemisel järgib AS Vennad-Dahl Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
 • AS Vennad-Dahl kasutab isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel, milleks need koguti.
 • Üldjuhul töötleb AS Vennad-Dahl isikuandmed seadusest ja/või põhjendatud huvist lähtuvalt.
 • Juhul, kui isikuandmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, on see isikuandmete kogumise hetkel selgelt küsitud ja väljatoodud.
 • Võimalikud täpsustavad küsimused isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete kohta palume saata e-postiga aadressil dahl@dahl.ee

 

ISIKUANDMETE KOGUMINE

 • Üldjuhul saavad isikuandmed AS Vennad-Dahl’ile teatavaks ostu-müügilepingu ja/või ostu-müügitehingu ettevalmistamise ja sõlmimise käigus.

Isikuandmete kogumine veebilehel dahl.ee:

Veebilehe dahl.ee vahendusel AS Vennad-Dahl’ile kättesaadavaks tehtud isikuandmed on edastatud konkreetse isiku poolt ja nõusolekul kodulehel leiduva ankeedi või vormi kaudu.

 

Küpsiste kasutamine

 • AS Vennad-Dahl veebileht dahl.ee kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse pakkumiseks, isikustamata kasutusstatistika koostamiseks ning isikustamata reklaamide edastamiseks.
 • Veebilehe dahl.ee kasutajal on võimalik keelata küpsiste kasutamine oma internetilehitseja seadistustes. Täpsemad juhised leiate oma veebilehitseja kasutusõpetusest. Palun arvestage, et kui keelate küpsiste kasutamise, võib mõningate veebilehe funktsioonide kasutamine olla häiritud või sootuks mitte toimida.
 • Veebileht dahl.ee võib sisaldada viiteid kolmandate isikute/organisatsioonide veebilehtedele ja –teenustele, millel on konkreetse kolmanda isiku/organisatsiooni poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise põhimõtted, mille eest AS Vennad-Dahl ei vastuta.

 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

AS Vennad-Dahl kasutab isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi haldamine
 • Tellimuste käsitlemine
 • Järelteenindus
 • Turundus

Juriidilise isiku poolt tema 1) töötaja/töötajate, 2) kliendi/klientide kohta AS Vennad-Dahl’ile teatavaks tehtud isikuandmete korral on juriidiline isik kohustatud tagama, et tal on kõik vajalikud õigused/nõusolekud isikuandmete töötlemiseks ja AS Vennad-Dahl’ile edastamiseks.

AS Vennad-Dahl loovutab isikuandmeid kolmandatele osapooltele vaid seadusest ja teistest õigusaktidesst tulenevatel juhtudel.

AS Vennad-Dahl võib anda isikuandmeid kasutada oma partneritele näiteks tellimuste käsitlemise (s.h transport) ja järelteeninduse (s.h. pretensioonide lahendamine, garantiiremont, kasutajatugi) pakkumise eesmärgil.

 

ISIKUANDMETE KAITSE

AS Vennad-Dahl rakendab erinevaid ettevaatusabinõusid (s.h. tehnilised, füüsilised ja administratiivsed meetmed) isikuandmete kaitseks.

AS Vennad-Dahl säilitab isikuandmeid struktureerimata kujul.

Isikuandmetele on ligipääs vaid volitatud isikutel.

Juhul, kui kasutame isikuandmete töötlemisel kolmandate osapoolte teenuseid, siis on AS Vennad-Dahl ja teenusepakkuja vahel sõlmitud kokkulepe, mis tagab isikuandmete kaitse.

Isikuandmed kustutatakse kohesealt peale seda, kui on täidetud nende kogumise eesmärk või seadusest tulenev kohustus.

AS Vennad-Dahl jätab endale õiguse muuta käesolevaid isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid, teavitades muudatustest kodulehel www.dahl.ee

Saint-Gobain Grupi üldiste privaatsuspõhimõtetega on võimalik tutvuda siin: https://www.saint-gobain.com/en/privacy-policy

Käesolev versioon kehtib alates: 25.05.2018.a.