ACO Stormbrixx immutuslahendus

veebruar 03, 2022

Lahendus kohe laos saadaval!

stormbrixx

ACO Stormbrixx infiltratsioonisüsteem soodustab looduslikku veeringlust. Eelnevalt puhastatud vihmavesi kogutakse plokkidesse, kust see järk-järgult pinnasesse imbub ning seeläbi põhjavee taastumisele kaasa aitab.

ACO Stormbrixx süsteemi elemendid on kujundatud sammastena. Omavahel ristiasendis laotavate elementidega ehitamine on lihtne ja kiire. Süsteem püsib hästi koos ka ilma lisakinnitusteta (on nihkumiskindel) ning on valmiskujul pikaaegne, töökindel ja äärmistelt vastupidav ka suurtele koormustele. Sellest tulenevalt võib ACO Stormbrixx süsteeme kasutada ka parklates, laoplatsidel ja sissesõiduteede all.

Kombineerda saab mitmekihilisi süsteeme, mis tänu sammasstruktuurile on olenemata suurusest alati igas suunas puhastamseks ligipääsetavad.

Süsteemil on kõrge täituvuskoefitsent ehk kasuliku- ja brutomahu suhe on lausa 0,97.

ACO Stormbrixx-i näol on tegemist kõige mugavama ja paindlikuma viisiga ehitada endale efektiivne kogumis- ja immutussüsteem.

Stormbrixx immutus- ja kogumissüsteemi planeerimine ning vajalike detailide komplekteerimine on lihtne. Selleks kasutatakse spetsiaalset kalkulaatorit, mis leiab soovitud süsteemi jaoks optimaalsed mõõdud ning arvestab välja vajalike materjalide spetsifikatsooni, võttes arvesse kogumisala ning sademete prognoositava hulga antud piirkonnas.

Hinnapakkumise saate kõigest mõnekümne minutiga ning tarne on kiire –  tooteid ladustatakse Tallinna kesklaos.

Kvaliteetne ning mugav toode, kiire tarne ja soodne maksumus – ACO Stormbrixx.