Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

AS Vennad-Dahl lähtub oma teenuseid pakkudes käesolevatest isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetest.

Üldine

 • Isikuandmete töötleja on AS Vennad-Dahl (reg.nr.: 10056846; aadress: Peterburi tee 90b, Tallinn)
 • Isikuandmete töötlemisel järgib AS Vennad-Dahl Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
 • AS Vennad-Dahl kasutab isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel, milleks need koguti.
 • Üldjuhul töötleb AS Vennad-Dahl isikuandmed seadusest ja/või põhjendatud huvist lähtuvalt.
 • Juhul, kui isikuandmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, on see isikuandmete kogumise hetkel selgelt küsitud ja väljatoodud.
 • Võimalikud täpsustavad küsimused isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete kohta palume saata e-postiga aadressil dahl@dahl.ee

Isikuandmete kogumine

 • Üldjuhul saavad isikuandmed AS Vennad-Dahl’ile teatavaks ostu-müügilepingu ja/või ostu-müügitehingu ettevalmistamise ja sõlmimise käigus.
 • Isikuandmete kogumine veebilehel dahl.ee
  • Veebilehe dahl.ee vahendusel AS Vennad-Dahl’ile kättesaadavaks tehtud isikuandmed on edastatud konkreetse isiku poolt ja nõusolekul kodulehel leiduva ankeedi või vormi kaudu.
  • Küpsiste kasutamine
   • AS Vennad-Dahl veebileht dahl.ee kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse pakkumiseks, isikustamata kasutusstatistika koostamiseks ning isikustamata reklaamide edastamiseks.
   • Veebilehe dahl.ee kasutajal on võimalik keelata küpsiste kasutamine oma internetilehitseja seadistustes.
    • Täpsemad juhised leiate oma veebilehitseja kasutusõpetusest.
    • Palun arvestage, et kui keelate küpsiste kasutamise, võib mõningate veebilehe funktsioonide kasutamine olla häiritud või sootuks mitte toimida.
  • Veebileht dahl.ee võib sisaldada viiteid kolmandate isikute/organisatsioonide veebilehtedele ja –teenustele, millel on konkreetse kolmanda isiku/organisatsiooni poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise põhimõtted, mille eest AS Vennad-Dahl ei vastuta.

Isikuandmete kasutamine

 • AS Vennad-Dahl kasutab isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Kliendibaasi haldamine
  • Tellimuste käsitlemine
  • Järelteenindus
  • Turundus
 • Juriidilise isiku poolt tema 1) töötaja/töötajate, 2) kliendi/klientide kohta AS Vennad-Dahl’ile teatavaks tehtud isikuandmete korral on juriidiline isik kohustatud tagama, et tal on kõik vajalikud õigused/nõusolekud isikuandmete töötlemiseks ja AS Vennad-Dahl’ile edastamiseks.
 • AS Vennad-Dahl loovutab isikuandmeid kolmandatele osapooltele vaid seadusest ja teistest õigusaktidesst tulenevatel juhtudel.
 • AS Vennad-Dahl võib anda isikuandmeid kasutada oma partneritele näiteks tellimuste käsitlemise (s.h transport) ja järelteeninduse (s.h. pretensioonide lahendamine, garantiiremont, kasutajatugi) pakkumise eesmärgil.

Isikuandmete kaitse

 • AS Vennad-Dahl rakendab erinevaid ettevaatusabinõusid (s.h. tehnilised, füüsilised ja administratiivsed meetmed) isikuandmete kaitseks.
 • AS Vennad-Dahl säilitab isikuandmeid struktureerimata kujul.
 • Isikuandmetele on ligipääs vaid volitatud isikutel.
 • Juhul, kui kasutame isikuandmete töötlemisel kolmandate osapoolte teenuseid, siis on AS Vennad-Dahl ja teenusepakkuja vahel sõlmitud kokkulepe, mis tagab isikuandmete kaitse.
 • Isikuandmed kustutatakse kohesealt peale seda, kui on täidetud nende kogumise eesmärk või seadusest tulenev kohustus.

AS Vennad-Dahl jätab endale õiguse muuta käesolevaid isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid, teavitades muudatustest kodulehel www.dahl.ee

Saint-Gobain Grupi üldiste privaatsuspõhimõtetega on võimalik tutvuda siin: https://www.saint-gobain.com/en/privacy-policy

Käesolev versioon kehtib alates: 25.05.2018.a.